ඕනම Phone එකක් Charge කරන්න Wireless Charger එකක් ගෙදරදි ලේසියෙන්ම හදාගනිමු.Wireless Charger එකක් කියල කියන්නෙ මොකකටද කියල කවුරුත් දන්නවනෙ ඉතින්. දන්නෙ නැත්නම් ඒකත් කියලම ඉන්නම්කෝ.. wireless charger එකකින් වෙන්නෙ අපේ phone එක වයර් වලින් charger එකට

ඔයා කොච්චර Data use කරනව ද කියල බලාගන්න සුපිරි software එකක්.. 6 MB විතරයි.

                                              ඔන්න අදත් නියම software එකක් ගෙනාව.. මේ software එකෙන් පුලුවන් ඔයා අද දවසට, මේ සතියට, මාසයටම කොච්චර Data ඉවර කරගෙන ද කියල බලා ගන්න. තව මේකෙන්